تبلیغات
ظهور منجی - روزشمار واقعه کربلا

دعای فرج
   


<-BlogDescription->

روزشمار واقعه کربلا

تاریخرخداد

۲ محرم

ورود امام(ع)به کربلا

۳ محرم

ورود عمر سعد به کربلا با سپاه چهار هزار نفری

۶ محرم

یاری خواستن حبیب بن مظاهر از قبیله بنی اسد برای یاری امام حسین(ع) و

ناکامی او در این مأموریت.

۷ محرم

بستن آب بر روی امام حسین(ع) و یارانش

۹ محرم

تاسوعا و ورود شمر بن ذی الجوشن به کربلا.

۹ محرم

اعلام جنگ لشکر عمر سعد به امام(ع) و مهلت خواستن حضرت از عمر سعد

۱۰ محرم

واقعه عاشورا و شهادت امام حسین(ع)، اهل بیت(ع) و یارانش.

۱۱ محرم

حرکت اسرا به سوی کوفه.

۱۱ محرم

دفن شهدا توسط بنی اسد (از اهل غاضریه). (تعداد کمی نیز روز دوازدهم را زمان

دفن شهدا نقل کرده‌اند.(

۱۲ محرم

ورود کاروان اسرای کربلا به کوفه

۱۹ محرم

حرکت کاروان اسیران از کوفه به شام

۱ صفر

روز ورود اهل بیت(ع) و سر مطهّر امام حسین(ع)به شام.

۲۰ صفر

اربعین حسینی و ورود اهل بیت(علیهم السلام) به کربلا.

۲۰ صفر

بازگشت اهل بیت(ع)از شام به مدینه بنا بر برخی اقوال::
نویسنده : به یاد حمیدرضا کشاورز
تاریخ : پنجشنبه 23 مهر 1394